Thực tập hưởng lương quốc tế

Chương trình thực tập hưởng lương các chuyên ngành khách sạn, du lịch, tài chính tại các nước Singapore, Mỹ, Canada và Châu Âu. Cơ hội vừa nâng cao tiếng anh vừa có kinh nghiệm môi trường làm việc quốc tế và hưởng lương lên đến 1000$/tháng.

Mon - Sat: 8:00 - 17:00 Sunday CLOSED
chat facebook